Hotline: 0983.998.388


Internet Cáp Quang

Cáp Quang FPT F6 10MB
Cáp Quang FPT F6 10MB

GIỚI THIỆU VỀ FTTH

FTTH là công nghệ kết nối viễn thông hiện đại trên thế giới với đường truyền dẫn hoàn toàn bằng cáp quang từ nhà cung cấp dịch vụ tới tận địa điểm của khách hàng. Tính ưu việt của công nghệ cho phép thực hiện tốc độ truyền tải dữ liệu internet xuống/lên (download/upload) ngang bằng với nhau, và tốc độ cao hơn công nghệ ADSL gấp nhiều lần.

BĂNG THÔNG                                                                                                          F6 

Tốc độ Download                                                                        10 Mbps

Tốc độ Upload                                                                             10 Mbps

Giá cước trọn gói hàng tháng (nguyên giá)                               260,000 VNĐ

Giá khuyến mại                                                                        180,000 VNĐ

                               ( Giá trên chưa bao gồm 10% VAT )

Mọi thông tin xin liên hệ:

Phạm Minh Tuấn

Địa chỉ: Số 186 Văn Cao - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0983.998.388 - Hotline: 0906.090.880

Cáp Quang FPT F5 16MB
Cáp Quang FPT F5 16MB

GIỚI THIỆU VỀ FTTH

FTTH là công nghệ kết nối viễn thông hiện đại trên thế giới với đường truyền dẫn hoàn toàn bằng cáp quang từ nhà cung cấp dịch vụ tới tận địa điểm của khách hàng. Tính ưu việt của công nghệ cho phép thực hiện tốc độ truyền tải dữ liệu internet xuống/lên (download/upload) ngang bằng với nhau, và tốc độ cao hơn công nghệ ADSL gấp nhiều lần.

BĂNG THÔNG                                                                                                          F5 

Tốc độ Download                                                                        16 Mbps

Tốc độ Upload                                                                             16 Mbps

Giá cước trọn gói hàng tháng (nguyên giá)                              320​,000 VNĐ

Giá khuyến mại                                                                       200,000 VNĐ

                                  ( Giá trên chưa bao gồm 10% VAT )

Mọi thông tin xin liên hệ:

Phạm Minh Tuấn

 

 

Địa chỉ: Số 186 Văn Cao - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0983.998.388 - Hotline: 0906.090.880

 

Cáp Quang FPT F4 22MB
Cáp Quang FPT F4 22MB

GIỚI THIỆU VỀ FTTH

FTTH là công nghệ kết nối viễn thông hiện đại trên thế giới với đường truyền dẫn hoàn toàn bằng cáp quang từ nhà cung cấp dịch vụ tới tận địa điểm của khách hàng. Tính ưu việt của công nghệ cho phép thực hiện tốc độ truyền tải dữ liệu internet xuống/lên (download/upload) ngang bằng với nhau, và tốc độ cao hơn công nghệ ADSL gấp nhiều lần.

BĂNG THÔNG                                                                                                          F4 

Tốc độ Download                                                                        22 Mbps

Tốc độ Upload                                                                             22 Mbps

Giá cước trọn gói hàng tháng (nguyên giá)                              380​,000 VNĐ

Giá khuyến mại                                                                       230,000 VNĐ

                                  ( Giá trên chưa bao gồm 10% VAT )

Mọi thông tin liên hệ:

Phạm Minh Tuấn

Địa chỉ: Số 186 Văn Cao - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0983.998.388 - Hotline: 0906.090.880

Cáp Quang FPT F3 27MB
Cáp Quang FPT F3 27MB

GIỚI THIỆU VỀ FTTH

FTTH là công nghệ kết nối viễn thông hiện đại trên thế giới với đường truyền dẫn hoàn toàn bằng cáp quang từ nhà cung cấp dịch vụ tới tận địa điểm của khách hàng. Tính ưu việt của công nghệ cho phép thực hiện tốc độ truyền tải dữ liệu internet xuống/lên (download/upload) ngang bằng với nhau, và tốc độ cao hơn công nghệ ADSL gấp nhiều lần.

BĂNG THÔNG                                                                                                          F3

Tốc độ Download                                                                        27 Mbps

Tốc độ Upload                                                                             27 Mbps

Giá cước trọn gói hàng tháng (nguyên giá)                              440​,000 VNĐ

Giá khuyến mại                                                                       280,000 VNĐ

                                  ( Giá trên chưa bao gồm 10% VAT )

 

 

Mọi thông tin xin liên hệ:

Phạm Minh Tuấn

 

 

Địa chỉ: Số 186 Văn Cao - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0983.998.388 - Hotline: 0906.090.880

Cáp Quang FPT F2 32MB
Cáp Quang FPT F2 32MB

GIỚI THIỆU VỀ FTTH

FTTH là công nghệ kết nối viễn thông hiện đại trên thế giới với đường truyền dẫn hoàn toàn bằng cáp quang từ nhà cung cấp dịch vụ tới tận địa điểm của khách hàng. Tính ưu việt của công nghệ cho phép thực hiện tốc độ truyền tải dữ liệu internet xuống/lên (download/upload) ngang bằng với nhau, và tốc độ cao hơn công nghệ ADSL gấp nhiều lần.

BĂNG THÔNG                                                                                                          F2 

Tốc độ Download                                                                        32 Mbps

Tốc độ Upload                                                                             32 Mbps

Giá cước trọn gói hàng tháng (nguyên giá)                              480​,000 VNĐ

Giá khuyến mại                                                                       370,000 VNĐ

                                  ( Giá trên chưa bao gồm 10% VAT )

Mọi thông tin xin liên hệ:

Phạm Minh Tuấn

 

 

Địa chỉ: Số 186 Văn Cao - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0983.998.388 - Hotline: 0906.090.880

 

Fiber Business
Fiber Business

GIỚI THIỆU VỀ FTTH

FTTH là công nghệ kết nối viễn thông hiện đại trên thế giới với đường truyền dẫn hoàn toàn bằng cáp quang từ nhà cung cấp dịch vụ tới tận địa điểm của khách hàng. Tính ưu việt của công nghệ cho phép thực hiện tốc độ truyền tải dữ liệu internet xuống/lên (download/upload) ngang bằng với nhau, và tốc độ cao hơn công nghệ ADSL gấp nhiều lần.

BĂNG THÔNG                                                                                                           Fiber Business

Tốc độ Download                                                                        45 Mbps

Tốc độ Upload                                                                             45 Mbps

Cam kết băng thông quốc tế                                                       1,3 Mbps

Giá cước trọn gói hàng tháng (nguyên giá)                              1,200​,000 VNĐ

Giá khuyến mại                                                                       750,000 VNĐ

                                  ( -  Giá trên chưa bao gồm 10% VAT )

Mọi thông tin xin liên hệ:

Phạm Minh Tuấn

 

 

Địa chỉ: Số 186 Văn Cao - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0983.998.388 - Hotline: 0906.090.880

Fiber Silver
Fiber Silver

GIỚI THIỆU VỀ FTTH

FTTH là công nghệ kết nối viễn thông hiện đại trên thế giới với đường truyền dẫn hoàn toàn bằng cáp quang từ nhà cung cấp dịch vụ tới tận địa điểm của khách hàng. Tính ưu việt của công nghệ cho phép thực hiện tốc độ truyền tải dữ liệu internet xuống/lên (download/upload) ngang bằng với nhau, và tốc độ cao hơn công nghệ ADSL gấp nhiều lần.

BĂNG THÔNG                                                                                                          Fiber Silver 

Tốc độ Download                                                                        60 Mbps

Tốc độ Upload                                                                            60 Mbps

Giá cước trọn gói hàng tháng (nguyên giá)                              3,000​,000 VNĐ

Giá khuyến mại                                                                       2,000,000 VNĐ

                                  ( -  Giá trên chưa bao gồm 10% VAT )

Mọi thông tin xin liên hệ:

Phạm Minh Tuấn

 

 

Địa chỉ: Số 186 Văn Cao - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0983.998.388 - Hotline: 0906.090.880

Fiber Diamond
Fiber Diamond

GIỚI THIỆU VỀ FTTH

FTTH là công nghệ kết nối viễn thông hiện đại trên thế giới với đường truyền dẫn hoàn toàn bằng cáp quang từ nhà cung cấp dịch vụ tới tận địa điểm của khách hàng. Tính ưu việt của công nghệ cho phép thực hiện tốc độ truyền tải dữ liệu internet xuống/lên (download/upload) ngang bằng với nhau, và tốc độ cao hơn công nghệ ADSL gấp nhiều lần.

BĂNG THÔNG                                                                                                          Fiber Diamond 

Tốc độ Download                                                                        80 Mbps

Tốc độ Upload                                                                             80 Mbps

Giá cước trọn gói hàng tháng (nguyên giá)                              15,000​,000 VNĐ

Giá khuyến mại                                                                       8,000,000 VNĐ

                                  ( -  Giá trên chưa bao gồm 10% VAT )

Mọi thông tin xin liên hệ:

Phạm Minh Tuấn

 

 

Địa chỉ: Số 186 Văn Cao - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0983.998.388 - Hotline: 0906.090.880

Fiber Public+
Fiber Public+

GIỚI THIỆU VỀ FTTH

FTTH là công nghệ kết nối viễn thông hiện đại trên thế giới với đường truyền dẫn hoàn toàn bằng cáp quang từ nhà cung cấp dịch vụ tới tận địa điểm của khách hàng. Tính ưu việt của công nghệ cho phép thực hiện tốc độ truyền tải dữ liệu internet xuống/lên (download/upload) ngang bằng với nhau, và tốc độ cao hơn công nghệ ADSL gấp nhiều lần.

BĂNG THÔNG                                                                                                          Fiber Public+

Tốc độ Download                                                                        50 Mbps

Tốc độ Upload                                                                             50 Mbps

Giá cước trọn gói hàng tháng (nguyên giá)                              3,000​,000 VNĐ

Giá khuyến mại                                                                       1,500,000 VNĐ

                                  ( -  Giá trên chưa bao gồm 10% VAT )

Mọi thông tin xin liên hệ:

Phạm Minh Tuấn

 

 

Địa chỉ: Số 186 Văn Cao - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0983.998.388 - Hotline: 0906.090.880

Fiber Play
Fiber Play

GIỚI THIỆU VỀ FTTH

FTTH là công nghệ kết nối viễn thông hiện đại trên thế giới với đường truyền dẫn hoàn toàn bằng cáp quang từ nhà cung cấp dịch vụ tới tận địa điểm của khách hàng. Tính ưu việt của công nghệ cho phép thực hiện tốc độ truyền tải dữ liệu internet xuống/lên (download/upload) ngang bằng với nhau, và tốc độ cao hơn công nghệ ADSL gấp nhiều lần.

BĂNG THÔNG                                                                                                          Fiber Play

Tốc độ Download                                                                        50 Mbps

Tốc độ Upload                                                                             50 Mbps

Giá cước trọn gói hàng tháng (nguyên giá)                               1,500,000 VNĐ

Giá khuyến mại                                                                        1,500,000​ VNĐ

                                  ( -  Giá trên chưa bao gồm 10% VAT )

Mọi thông tin xin liên hệ:

Phạm Minh Tuấn

Địa chỉ: Số 186 Văn Cao - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0983.998.388 - Hotline: 0906.090.880

 

Gói Combo Cáp Quang + Truyền hình FPT
Gói Combo Cáp Quang + Truyền hình FPT

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT trân trọng gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi đặc biệt lắp đặt cáp quang FPT và dịch vụ chất lượng truyền hình FPT.

 

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT trân trọng gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi đặc biệt lắp đặt cáp quang FPT và dịch vụ chất lượng truyền hình FPT.

Khách hàng đăng ký dịch vụ truyền hình FPT phí hòa mạng và bộ giải mã FPT Play HD giảm từ 2.500.000 đồng xuống còn 700.000 đồng, bao gồm 1 đầu thu HD Box + Tặng Modem FTTH Wifi 4 port (Tặng 1-2 tháng cước cho KH đăng ký trả trước gói Combo & miễn phí hoà mạng) 

Chương trình kéo dài từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 31/10/2016. Ưu đãi bộ giải mã mới ” FPT TV – Đẹp Hơn, Thông Minh Hơn ” chính thức áp dụng trên toàn quốc dành cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ truyền hình FPT trong thời gian ưu đãi.

FPT TV - TRUYỀN HÌNH FPT

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ NVKD để biết thêm thông tin chi tiết:

 • Hotline tại Hải Phòng và toàn quốc: 0983.998.388

 • Hotline đăng ký tại TP.Hải Phòng:  0906.090.880

 Tháng 10 này, hãy nhanh tay tham gia siêu khuyến mại lắp cáp quang FPT & Truyền hình FPT tại Hải Phòng và các chi nhánh tỉnh thành trên toàn quốc. Miễn phí 100% chi phí lắp đặt, tặng kèm modem wifi-cơ hội duy nhất dành cho bạn.

truyen hinh fpt

 

FPT Play HD là gì ?

FPT Play HD

FPT Play HD

 • FPT PLAY HD là thiết bị do FPT Telecom cung cấp, bộ giải mã sử dụng dịch vụ truyền hình qua giao thức kết nối Internet băng rộng OneTV.
 • Không chỉ cho người dùng thoải mái lựa chọn và thưởng thức nội dung của hơn 145 kênh truyền hình, FPT PLAY HD còn mang đến các dịch vụ giải trí đẳng cấp do FPT Telecom cung cấp, từ Phim ảnh, Ca nhạc, TV Show đến xem, chia sẻ các video clip trực tuyến hay truy cập các ứng dụng Facebook, ZingTV, YouTube… ngay trên TV.
 • Được thiết kế như một thiết bị Media Player chuyên nghiệp, FPT PLAY HD có thể thay thế các thiết bị thu – phát khác.
 • FPT Play HD hiện được bán với giá ưu đãi: 700.000 VNĐ/ thiết bị (Giá niêm yết: 2.500.000 VNĐ).

Khách hàng đăng ký dịch vụ truyền hình FPT phí hòa mạng và bộ giải mã FPT Play HD giảm từ 2.500.000 đồng xuống còn 700.000 đồng, bao gồm 1 đầu thu HD Box + Tặng Modem FTTH Wifi 4 port (Tặng 1-2 tháng cước cho KH đăng ký trả trước gói Combo & miễn phí hoà mạng) 


Hỗ trợ trực tuyến

 • Hotline 0983.998.388
 • Điên thoại 0915.877.855
 • Kinh doanh 0983.998.388

Tin tức & Sự kiệnĐối tác & Khách hàng

 • Qc

 • Qc

 • qc

 • Qc

 • Qc